ჩვენი უპირატესობები

 

რა გამოგვარჩევს ტექნიკური საკითხების გადაჭრის სხვა ალტერნატივებისგან

უპირატესობას წარმოადგენს რეგიონში არსებული კონკურენტებისგაგან განსხვავებული მომსახურების გაწევით მეთოდოლოგია


მომსახურების გაწევა ერთი ფანჯრის პრინციპით
ჩვენს პარტნიორებს აღარ უწევთ ტექნიკური გადაწყვეტილების გადაჭრა ერთდროულად სხვადასხვა ვარიანტებით როგორიც არის  :

    შიდა IT განყოფილება
    IT აუთსორსინგი
    ინტეგრატორული კომპანიები

წარმოვადგენთ წამყვანი სატელეკომუნიკაციო და კიბერუსაფრთხოების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების პარტნიორს, რომელიც ტექნოლოგიების ინტეგრაციასთან ერთად სრულ ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევს ორგანიზაციებს. ვაწარმოებთ თქვენი თანამშრომლების ტრენინგს, რათა დანერგილი სერვისები გამოიყენონ უსაფრთხოდ და მაქსიმალურად ეფექტურად.

მიუხედევად თქვენი კომპანიის სიდიდისა REDBRIDGEx უზრუნველყოფს პარტნორებს შემდეგი სერვისებით :

    უსაფრთხო დისტანციური მუშაობის საშუალებები თქვენი თანამშრომლებისთის  
    "ქსელის ოპერაციების ცენტრის" მეშვეობით ინციდენტების მოგვარება დისტანციურად 24/7ზე
    პრობლემის მოგვარებას ადგილზე ტექნიკოსების მიერ
    ახალი ტექნოლოგიების და გადაწყვეტილებების დანერგვას გამარტივებული და ხელმისაწვდომი პირობებით
    გაწვდით პორტალს სადაც ასახულია ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა რეალურ დროში და ინციდენტების ისტორია
    "SLA - მომსახურების დონის შეთანხმება" ფინანსური გარანტიებით
    
    
    
ტექნიკური საკითხები რომელიც გვარდება ჩვენი სერვისით
დღევანდელი ტენდენცია გულისხმობს ტენქიკური და ინფორმაციული ტექნოლოგიების  სერვისების განვითარებას ერთი ეკოსისტემის გარშემო.გვყავს რა სხვადასხვა დარგში გამოცდილი სპეციალისტებისგან შექმნილი გუნდი, ახლა უკვე საშუალება გვეძლევა  გავწიოთ მომსახურება როგორც ერთიანი ტექნოლოგიების მართვის სერვისი, რაც მრავალი სპექტრის საკითხებს აგვარებს, მაგალითად  :

    ტექნიკური დახმარება
    სერვერული ინფრასტრუქტურა
    კიბერუსაფრთხოება
    ტელეკომუნიკაცია
    საველე სამუშაოები
    სამეთვალყურეო და დაშვების სისტემები
    IP ტელეფონია და საკონფერენციო სისტემები
    კონკრეტულად თქვენს ბიზნეს სფეროზე მორგებული სისტემების ინტეგრაცია

ბიუჯეტის დაზოგვა
მომსახურება ეფუძნება PAY AS YOU GROW პრინციპს,რაც გულისხმობს თქვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ხარჯების გაზრდას კომპანიის ზრდასთან ერთად
შესაბამისად მორგებულია როგორც მცირე და საშუალო, ასევე მსხვილ ორგანიზაციებზე.

ჩვენ საშუალებას გაძლევთ თითოეული თანამშრომლისთვის დანერგილი პროდუქტის ლიცენზია გადაიხადოთ ყოველთვიური აქტივობის მიხედვით. შესაბამისად ჩვენი მეთოდით მაქსიმალურად ზოგავთ კაპიტალურ ფინანსურ ხარჯებს. ეს შესაძლებლობას გაძლევთ ბიუჯეტი გაზარდოთ ან შეამციროთ მოკლე ვადაში, კომპანიის პოლიტიკის ცვლილებების შესაბამისად.

Georgia,Tbilisi,Kavtaradze 48

[email protected]

+995 322 42 29 50

©2021 by Dorado